Informácia o stave nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch k 31.12.2019