Farnosť

Adresa sídla:
Župčany č. 432
08001 Župčany

Farár: Ján Petro

Úradné hodiny:
Utorok: od 14,00 hod do 16,30 hod.
Piatok: od 14,00 hod do 16,30 hod.

tel. kontakt: 051 /77 111 85
0908 975 058

Farské oznamy- velkonočné bohoslužby
Program 15.04 – 22.04.2019

ŽUPČANY

PONDELOK 15.4 18:30
STREDA 17.4 18:30

ŠTVRTOK 18.4 Zelený štvrtok 18:00
PIATOK 19.4 Veľký piatok 17:00
SOBOTA 20.4 Veľkonočná vigília 19:30
NEDEĽA 21.4 Veľkonočná nedeľa 8:00 a 10:30
PONDELOK 22.4 Veľkonočný pondelok 8:00 a 10:30

MALÝ ŠARIŠ

UTOROK 16.4 17:10

ŠTVRTOK 18.4 Zelený štvrtok 18:00
PIATOK 19.4 Veľký piatok 15:00
SOBOTA 20.4 Veľkonočná vigília 19:30
NEDEĽA 21.4 Veľkonočná nedeľa 8:00 a 10:00
PONDELOK 22.4 Veľkonočný pondelok 9:15

Krížové cesty: Župčany – nedeľa 14:00 a Malý Šariš – nedeľa 17:00 (mládež)

Eucharistická poklona: Župčany – piatok do 19:30, sobota 8:00 – 19:00
pri božom hrobe Malý Šariš – piatok do 19:00, sobota 8:30 – 19:00

Požehnanie veľkonočného jedla: Župčany – sobota 15:00
Malý Šariš – sobota 14:00

Veľký piatok je deň prísneho pôstu. (18 – 60 r., pôst bez mäsa od 14 r.)

Spoveď: Župčany – pondelok a streda 16:30 – 18:30
Malý Šariš – nedeľa 13:00 – 15:00, utorok 15:45 – 17:10