Farnosť

Program 26.03-02.04.2018

ŽUPČANY

PONDELOK 26.3 18:00
STREDA 28.3 18:00

ŠTVRTOK 29.3 Zelený štvrtok 18:00
PIATOK 30.3 Veľký piatok 17:00
SOBOTA 31.3 Veľkonočná vigília 19:00
NEDEĽA 1.4 Veľkonočná nedeľa 8:00 a 10:30
PONDELOK 2.4 Veľkonočný pondelok 8:00 a 10:30

MALÝ ŠARIŠ

UTOROK 27.3 17:10

ŠTVRTOK 29.3 Zelený štvrtok 17:00
PIATOK 30.3 Veľký piatok 15:00
SOBOTA 31.3 Veľkonočná vigília 19:00
NEDEĽA 1.4 Veľkonočná nedeľa 8:00 a 10:00
PONDELOK 2.4 Veľkonočný pondelok 9:15

Krížové cesty: Župčany – nedeľa 14:00 a Malý Šariš – nedeľa 17:00

Eucharistická poklona: Župčany – piatok do 19:30, sobota 8:00 – 19:00
pri božom hrobe Malý Šariš – piatok do 19:00, sobota 8:30 – 19:00

Požehnanie veľkonočného jedla: Župčany- sobota 15:00
Malý Šariš – sobota 14:00

Veľký piatok je deň prísneho pôstu. (14 – 60 r.)

Spoveď: Župčany – pondelok a streda 16:00 – 18:00
Malý Šariš – nedeľa 13:00 – 15:00, utorok 16:00 – 17:10

Spoveď pre chorých: Župčany – pondelok 8:00
Malý Šariš – streda 8:00

Adresa sídla:
Župčany č. 432
08001 Župčany

Farár: Ján Petro

Úradné hodiny:
Utorok: od 14,00 hod do 16,30 hod.
Piatok: od 14,00 hod do 16,30 hod.

tel. kontakt: 051 /77 111 85
0908 975 058