Farnosť

Adresa sídla:
Župčany č. 432
08001 Župčany

Farár: Ján Petro

Úradné hodiny:
Utorok: od 14,00 hod do 16,30 hod.
Piatok: od 14,00 hod do 16,30 hod.

tel. kontakt: 051 /77 111 85
+421 908 975 058

Kostolné oznamy 31.05 - 13.06.2021

Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti
s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
Podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti