e-múzeum – fotogaléria

Archív rímsko-katlíckeho farského úradu, obec Župčany, Historia domus parochiae Župčany
Archív obce Župčany, Kronika obce Župčany
Pamätná kniha obce Župčany I.
Pamätná kniha obce Župčany II.
KOL. : Župčany v premenách času. ŽUPČANY: Obec Župčany, 2018. 288 s. ISBN 978-80-570-0011-2
Súkromný archív Bartolomeja Hudáčka
Súkromný archív Mgr. Ivany Čechovej, PhD.