COVID-19 – výsledky testovania občanov v obci

1.kolo 1300 vykonaných testov, 9 pozitívnych prípadov

2.kolo 1200 vykonaných testov, 5 pozitívnych prípadov

Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu testovania a zároveň všetkým zúčastneným.